HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์แนวหน้า [ วันที่ 20/09/2555 ]
ปศุสัตว์บุรีรัมย์สั่งเอกซเรย์ไข้หวัดนก

นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งการ ให้ทุกอำเภอ ระดมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ทุกแห่ง พร้อมทั้งอาสาสมัครปศุสัตว์ในทุกหมู่บ้าน ตำบล ได้มีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยการออกตระเวนเคาะประตูบ้านผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และผู้ประกอบการฟาร์มทุกแห่ง ว่า การเลี้ยงเป็ด ไก่ ในแต่ละพื้นที่มีสิ่งผิดปกติหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามฟาร์ม โรงเรือน และโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่ง หากพบว่า มีสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งปศุสัตว์ อำเภอ และจังหวัดอย่างเร่งด่วนได้ทันที
          นายพจน์ภิรัตน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งคุมเข้มตั้งจุดตรวจตามถนนรอยต่อจังหวัด และตามแนวชายแดน เพื่อป้องกัน ผู้ที่จะลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้ามาในพื้นที่ หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างถูกต้อง ก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ยังไม่พบมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกแต่อย่างใด