HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์มติชน [ วันที่ 13/03/2556 ]
ไข้เลือดออกระบาดหนักรอบ10ปี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนัก จากสถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า อัตราผู้ป่วย 13 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน สูงสุดในรอบ 10 ปี คาดว่าจะป่วยมากถึง 1.2-1.5 แสนคน ครม.จึงมีมติให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกวาดล้างลูกน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน
          ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนในการหาผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกวาดล้างลูกน้ำ กระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ดูแลทุกอาคาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ประสานไปยังรีสอร์ต โรงแรมสถานที่ท่องเที่ยว และกรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทาง ในการให้ประชาชนดูแลบ้านเรือนไม่ให้มีลูกน้ำในภาชนะต่างๆ