HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์ไทยรัฐ [ วันที่ 14/03/2556 ]
ปศุสัตว์เข้มชายแดนเขมรกันหวัดนกระบาดเข้าไทย

จากกรณีโรคไข้หวัดนกได้กลับมาระบาดอีกครั้งในหลายประเทศ ทั้งเม็กซิโก บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน และกัมพูชา ที่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต สันนิษฐานสาเหตุน่าจะมาจากไข้หวัดนกแล้วเป็นรายที่ 9 ในจังหวัดกัมปงธม
          นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าแม้ไทยจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดได้มาตั้งแต่ปี 2552 จนสหภาพยุโรปมีความเชื่อมั่น เริ่มกลับมาสั่งเนื้อไก่สดจากไทยแล้วก็ตาม แต่เพื่อความ ไม่ประมาทและสกัดไม่ให้โรคไข้หวัดนกลุกลามเข้ามาในประเทศ ได้สั่งเจ้าหน้าที่ด่านชายแดนเพิ่มความเฝ้าระวัง ห้ามนำเข้าสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีก รวมทั้งไข่จากกัมพูชา พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้ามายังฝั่งไทย
          ส่วนคนที่เดินเท้าเข้ามา จะนำกระสอบป่านแช่น้ำยาฆ่าเชื้อให้เดินเหยียบย่ำเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดเท้าเข้ามา นอกจากนี้ยังได้ตั้งด่านร่วมกับศุลกากร ตำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจค้นสัมภาระที่ประชาชนนำติดตัวเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเข้ามาในประเทศ
          ส่วนการป้องกันภายในประเทศ อธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่า มีเครือข่ายทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพิ่มการเฝ้าระวังโรคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังในเชิงรับเฝ้าดูอาการสัตว์เลี้ยง และมาตรการเชิงรุกเก็บตัวอย่างไปตรวจ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไทยยังสามารถ ควบคุม ไม่ให้เกิดการระบาดของไข้หวัดนกภายในประเทศได้อย่างแน่นอน