HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์แนวหน้า [ วันที่ 26/02/2555 ]
แฉทารกแรกเกิดตายปีละ3พัน สธ.เร่งพัฒนาการแพทย์รับมือ
          กระทรวงสาธารณสุข พบเด็กทารกเสียชีวิตภายใน 28 วัน หลังเกิดปีละกว่า 3,000 ราย ส่วนใหญ่จากปัญหาน้ำหนักตัวน้อยคลอดก่อนกำหนด เร่งลดตาย โดยพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ 9 แห่ง ในต่างจังหวัดเป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลรักษาทารกแรกเกิดมีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
          นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดตึกผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้วจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วย รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนรวมมูลค่า 16 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
          นายวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของเด็กทารกแรกเกิด โดยพบเด็กทารกเสียชีวิตภายใน 28 วัน หลังคลอดปีละกว่า 3,000 รายหรือพบได้เฉลี่ย 4.1 คนต่อทารกแรกเกิด1,000 คน อัตราตายสูงสุดที่ภาคใต้ 4.7 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน
          สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเด็กมีน้ำหนักตัวน้อย คลอดก่อนกำหนด ซึ่งการดูแลเด็กเหล่านี้จะต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นการเฉพาะเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใน กทม. และจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึง ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในภูมิภาคให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด (New Born Center)มีบุคลากรเชี่ยวชาญดูแลรักษาทั้งแพทย์ พยาบาลและเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ครบครัน
          นายวิทยา กล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิตประชาชน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจะกระจายบริการดังกล่าวให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้รับบริการที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆ โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด และสาขาทารกแรกเกิด
          นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิดนั้นได้แบ่งเป็น 3 ระดับบริการเป็นเครือข่ายในภูมิภาค เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆ โดยระดับ 1 จะต้องมีศักยภาพสามารถผ่าตัดหัวใจ สมองเด็กแรกเกิด ที่มีอาการผิดปกติได้ มีทั้งหมด 9 แห่ง ภาคเหนือที่ รพ.ลำปาง และ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลกภาคกลางที่ รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี ภาคตะวันออกที่ รพ.ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ภาคใต้ที่ รพ.สุราษฎร์ธานีและ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นศูนย์ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่แล้ว
          ระดับ 2 สามารถผ่าตัดทั่วไปได้ยกเว้นผ่าตัดหัวใจและสมอง และสามารถดูแลรักษาเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือคลอดก่อนกำหนดได้ มี 18 แห่งครอบคลุมทุกภาค ภาคละประมาณ 3 แห่ง และระดับ 3 มีขีดความสามารถให้การรักษาเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาการหายใจล้มเหลว และต้องการเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงเฉพาะเด็กแรกเกิด มีแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มีประสบการณ์ความชำนาญการด้านการดูแลรักษาเด็กแรกเกิด มีจักษุแพทย์สามารถตรวจจอประสาทตาเด็กแรกเกิดที่มีปัญหามีทั้งหมด 86 แห่ง ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้เปิดดำเนินการได้ร้อยละ 50 ของเป้าหมายภายในปี 2557