HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์มติชน [ วันที่ 17/02/2557 ]
แชมป์ป่องก่อนแต่งไทยอันดับ1เอเชีย2ของโลก
 ไทยยังครองแชมป์ท้องก่อนแต่งเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกต่อเนื่อง วอนทุกฝ่ายเปิดใจให้ความรู้เด็กมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
          นางวารุณี ตั้งศิริ ผจก.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่ได้มีการสำรวจร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี มีอัตราการคลอดบุตรหรือท้องไม่พร้อมมากถึงปีละกว่า 130,000 คน ถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดติดอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 2 ของโลกอย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้ เฉพาะในปี 2556 พบว่า มีเด็กผู้หญิงเข้าคลอดบุตรตามโรงพยาบาลต่างๆ ในอัตราส่วนที่สูงถึง 54 คนต่อ 100,000 ประชากร หรือเฉลี่ยอัตราการคลอดมากถึงวันละ 365 ราย ในจำนวนนี้กลุ่มเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มีอัตราการคลอดบุตรในปีที่ผ่านมาถึง 3,725 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่มีการป้องกัน แม้จะรับประทานยาคุมกำเนิดก็ตาม 
          อย่างไรก็ตาม แม้การรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัย และการรู้จักวิธีป้องกันในด้านต่างๆ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เด็กและเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ยังคงไม่ปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือในการป้องกัน 
          ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการที่จะช่วยกันป้องกัน ป้องปราม และการเตรียมความพร้อมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ และที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยให้มีความกล้าที่ที่จะพกถุงยางอนามัยติดตัวไปด้วยเพื่อความไม่ประมาท
          นางวารุณี กล่าวว่า พบกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มยังคงใช้ยาคุมกำเนิดเป็นตัวช่วยในการป้องกัน เนื่องจากมีราคาถูกแต่อัตราความเสี่ยงมีมากกว่าการใช้ถุงยางอนามัยดังนั้น กาารกล้าที่จะเตรียมพร้อมเพื่อเป็นการป้องกันร่วมกันระหว่างคู่รักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด