HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์เดลินิวส์ [ วันที่ 08/03/2559 ]
"ทันตแพทย์ ม.มหิดล" เปิดบริการทำฟันฟรี 1 เม.ย.

"ทันตแพทย์ มหิดล"เปิดบริการทำฟันฟรี 1 เม.ย. ถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย.2559“

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย.2559 โดยจะเปิดให้บริการตรวจรักษาฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ที่ลานอเนกประสงค์ส่วนหลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี เขตราชเทวี โดยเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. ซึ่งผู้ป่วยทั่วไปให้นำบัตรประชาชนมาแสดง แต่กรณีผ่าฟันคุด ถ้าเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย.