HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์เดลินิวส์ [ วันที่ 24/03/2559 ]
เอเชียใต้เสี่ยงเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติมากสุด

ดัชนีความเสี่ยงเผย อินเดีย บังกลาเทศ และปากีสถาน จัดอยู่ใน 10 ประเทศที่ประชากรเสี่ยงต่อการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 ว่า เวริสก์ เมเปิลครอฟต์ บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอังกฤษ เผยรายงาน "เนเฌอรัล ฮาซาร์ดส์ วัลเนอราบิลลิที อินเด็กซ์" เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อหายนะภัยในแต่ละประเทศและภูมิภาค 10 ประเทศที่มีจำนวนประชากรเสี่ยงต่อการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย สหรัฐ บังกลาเทศ บราซิล ปากีสถาน ญี่ปุ่น เม็กซิโก และฟิลิปปินส์ ซึ่งหากเทียบเป็นสัดส่วนของประชากรในประเทศ ชาวบังกลาเทศทั้งประเทศจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขณะที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงของอินเดียคิดเป็นร้อยละ 82 และปากีสถานร้อยละ 70 ในส่วนของการประเมินระดับความเสียหายต่อประชากร กลุ่มประเทศซับ-แอฟริกาจัดเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด ทั้งซูดานใต้ บุรุนดี เอริเทรีย ชาด ไนเจอร์ ซูดาน มาลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยปัจจัยหนึ่งมาจากภาวะแห้งแล้งและสงคราม ด้านความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนเมือง วัดจากจำนวนประชากรที่ต้องเผชิญความเสี่ยง กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นำมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย เมืองตงกวนในมณฑลกวางตุ้งของจีน กรุงธากาของบังกลาเทศ เมืองโกลกาตาของอินเดีย รวมถึงกรุงเม็กซิโกซิตีของเม็กซิโก กรุงนิวเดลีของอินเดีย และเมืองเซาเปาลูในบราซิล รายงานระบุว่า ระดับความถี่และความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ แต่การพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและมนุษยธรรม การที่ความเสี่ยงและความเสียหายอยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่พร้อมในระบบบริหารจัดการและการเตรียมการ ซึ่งนับว่าภาครัฐมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง.