รู้ไหม ที่ไหนเด็กไทยจมน้ำ?   (จดหมายข่าวต้นคิด ฉ.1)
                   ตายแบบคนจน ตายแบบคนรวย   (จดหมายข่าวต้นคิด ฉ.3)
                   เข้าใจความตาย...ช่วยคลายปัญหา เจาะลึก "อัตราส่วนการตายมารดา"   (จดหมายข่าวต้นคิด ฉ.12)
                   พลิกแฟ้ม "ท็อปฮิตป่วย-ตาย" สไตล์ไทย   (จดหมายข่าวต้นคิด ฉ.15)
                   "อุบัติเหตุ" ภัยฉกาจ พิฆาตสุขภาวะคนไทย   (จดหมายข่าวต้นคิด ฉ.25)
                   5 ปีกับวิถีสุขภาพคนไทย วันนี้...ก้าวไปทางไหน?   (จดหมายข่าวต้นคิด ฉ.37)
                   ไขปริศนาการตายสืบหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
                   ไขปริศนาการตาย ยกเครื่องระบบข้อมูลการตาย 

                                                                                                                                                                                  pageview  159888