Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 07/10/2564 ]
อบจ.สมุทรสาครเปิดรอบด่วนพิเศษ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ที่บริเวณลานจอดรถห้างเซ็นทรัล  พลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ในสังกัด  อบจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกันอำนวย ความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับ การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบด่วนพิเศษ ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ลงทะเบียนรับการฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน กันยายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด หลังจากเปิดให้ ประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงทะเบียนและ เข้ารับการฉีดวัคซีนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
          สำหรับการฉีดวัคซีนในรอบด่วนพิเศษมีกำหนด 2 วัน โดยมี ประชาชนที่ลงทะเบียนรับคิวฉีดที่ห้างเซ็นทรัลฯ เกือบ 6,000 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับวัคซีน
          นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ระบุ วัคซีนซิโนฟาร์มในส่วนที่เหลือ จะสามารถเก็บไว้ได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งระหว่างนั้นหาก อย.อนุมัติให้วัคซีนซิโนฟาร์มสามารถฉีดให้กับเด็กนักเรียนได้ อบจ.สมุทรสาคร จะนำวัคซีนที่เก็บไว้มาฉีดให้กับ เด็กนักเรียน แต่ถ้าหาก อย.ยังไม่อนุมัติ  ก็ต้องรอความชัดเจนจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ว่าต้องการนำวัคซีนไปสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร

 pageview  1210316    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved